parallax background
GRANİTSAN FARKIYLA

Kesme Duvar Taşları

Kesme taş duvarlar: İnce yonu taş duvarlar gibi işçiliği pahalı olan ve en kıymetli taş duvarlar arasında yer alan kesme taş duvarlar, diğer taşlara göre daha az tercih edilir. Derz kalınlıkları 1 cm'yi geçmeyen kesme taş duvarlar, birbirine geçmeli ya da metal bağlantılarla birbirine bağlanarak işlenen duvarlardır.


Taş duvarlar, genel olarak bahçeler için inşa edilen ve dekoratif olarak işlem gören yapı ürünleridir. Moloz taş duvarlar, kaba yonu taş duvarlar, ince yonu taş duvarlar ve kesme taş duvarlar olarak 4'e ayrılan taş duvarlar, gördükleri işleme göre değişiklik gösterir.


Call Now Button